Otopark Yönetmeliği yürürlüğe girdi! İşte değerli değişiklikler

 Otopark Yönetmeliği yürürlüğe girdi! İşte değerli değişiklikler
Okunuyor Otopark Yönetmeliği yürürlüğe girdi! İşte değerli değişiklikler

Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan, Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle yönetmeliğin, “Yapılara bu Yönetmelikte belirtilen temellere nazaran otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip hazır hale getirilmedikçe de yapı kullanma müsaadesi verilemez.” kararını düzenleyen 10. unsurunun birinci fıkrasına ekleme yapıldı.

Buna nazaran, afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde yapılacak olan ve otopark gereksinimi karşılanamadığı tespit edilen yeni yapılara ait yapı ruhsatı müracaatları, otopark bedelinin yüzde 25’inin müracaat sırasında ödenmesi kaydı ile karşılanacak.

Bu yapılara ilişkin otopark yerleri, bölge otoparkından karşılanacak biçimde yönetimlerce planlanacak. Otopark bedelinin kalan yüzde 75’i, bölge otoparkının yönetimlerce karşılanmasına müteakip 30 gün içinde parsel maliklerinden tahsil edilecek.

Bu yapıların, bölge otoparkları yapılarak yer tahsisi yapılmadan evvel tamamlanmaları halinde otopark muhtaçlığı, aralık şartı olmadan varsa genel otoparklardan yahut gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol uzunluğu otoparkı, cep otoparkı üzere sistemlerle mümkün olan en yakın aralıkta parklanma tertibi halinde süreksiz olarak yönetimince sağlanacak ve yapı kullanma müsaade evrakı verilecek.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın